تگ - مهندس عبدالرضا پور حسینی

برگزاری مراسم اولین سالگرد در گذشت مهندس عبدالرضا پور حسینی

مراسم یادبود اولین سالگرد در گذشت مهندس عبدالرضا پورحسینی مدیریت عامل سابق شرکت کیسه و مصنوعات کاغذی ایران، با رعایت موازین بهداشتی و حضور کارفرمایان محترم و کارکنان این شرکت در تیرماه 1399 ...