نویسنده شرکت ایرساکو

آزاد شدن صادرات پاکت کاغذی سیمان

براساس اعلام و ابلاغ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، صادرات مازاد نیاز مصرف داخلی پاکت کاغذی سیمان بلا مانع خواهد بود. به گزارش ایسنا، سعید عباسپور- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و ...