درباره ایرساکو

چشم انداز

۱. ایجاد فرهنگ استفاده از بسته‌بندی حافظ محیط‌زیست

۲. خودکفایی در تامین مواد اولیه مورد نیاز

۳. تولید با قیمت تمام شده پایین و منطبق با استانداردهای بین‌المللی

۴. ایجاد اشتغال پایدار

ماموریت ما

تامین پاکتهای کاغذی مورد نیاز صنایع مختلف کشور

صادرات پاکت به کشورهای مختلف

ارتقاء سطح دانش فني و علمي كليه كاركنان به عنوان مهمترين سرمايه‌هاي شركت در جهت تحقق تضمين كيفيت و جلب مشارکت حداکثری آنان

پايش مستمر وضعيت موجود و ايجاد تغيير به منظور نوآوری و خلق فرصت‌های بهبود با استفاده از يادگيری

توليد محصولات مطابق با حفظ محيط‌زيست به عنوان يکی از مهمترين اهداف اصلی شرکت

سرمايه‌گذاری در راستای ارتقاء سطح كيفی محصولات

مطالعه بازارهای داخلی و خارجی و شناسايی نيازهای حال و آينده مشتريان و تلاش برای پاسخگويی موثر به انتظارات ذينفعان و در نهايت کسب رضايت آنان و تلاش در جهت انعقاد قراردادهای جديد در راستای توانایی‌های شرکت

استفاده از مواد اولیه با کیفیت و رعایت استانداردها و الزامات مربوطه در جهت حفظ و افزایش رضایت مشتریان داخلی و حضور در بازارهای جهانی

بهبود مداوم کیفیت محصول و فرآیندهای مرتبط و کاهش ضایعات با ایجاد نگرش فرآیندگرا در شرکت و استفاده از بازخوردهای مشتریان

ایجاد محیطی آرام و امن برای پرسنل و گسترش فرهنگ کارگروهی و ترغیب آنها جهت دستیابی به اهداف شرکت

فراهم‌سازی بستر مناسب و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط به منظور ارتقای مهارت‌های کارکنان