پاکت های دوسر بسته

محصولات

پاکت های کاغذی به دو نوع اصلی يکسرباز و دوسر بسته (قيف دار) تقسيم بندی می شوند. پاکت های يکسر باز طی فرآيند توليد از يک سمت، و پاکت های دوسر بسته از هر دو سمت بسته می شود. پاکت ها با توجـه به نوع کاربرد می تواند يک يا چند لايه باشد.

پاکت­‌های دوسر بسته:

پاکت‌های دوسربسته از هر دوسمت بسته می‌شود. در پاکت‌های دو سربسته قسمتی به عنوان قیف جهت پر کردن محصول نهایی در پاکت به کار می‌رود. پاکت‌ها با توجه به نوع کاربرد می‌تواند یک یا چند لایه باشد.

تیوب‌ها به دو شکل گیوتینی و پله‌ای برش می‌خورند. سر و ته پاکت‌ها به شکل شش ضلعی می‌باشد. ساده‌ترین روش تولید پاکت، برش گیوتینی است و در این نوع پاکت باید یک نوار کاغذی برای ایجاد استحکام کافی، بهبود پوشش و سطح صاف برای شناسایی داده‌ها (نوار چاپ دار) استفاده گردد. پاکت‌های دوسر بسته توسط پرکن‌های اتوماتیک در سیستم‌های بارگیری سریع در صنایع سیمان، آهک، گچ، مواد معدنی، پودرها، مواد شیمیایی و خوراک حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع قیف دسته‌بندی می‌شوند، قیف عادی، عادی با لبه تقویت شده،‌ لوله‌ای دوبل،‌ لوله‌ای دوبل نایلون‌دار، لوله‌ای کوتاه، لوله‌ای بلند.

انواع قيف:

عادی

عادی با لبه تقويت شده

لولهای دوبل

لولهای دوبل نايلوندار

لولهای کوتاه

لولهای بلند