همکاری با ما

همکاری با ما

شرکت کیسه و مصنوعات کاغذ ایران «ایرساکو» بر اساس نیازهای واحدهای اجرایی نیروهای شایسته را استخدام می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در آن بازه زمانی و از طریق فرم استخدامی موجود در وب‌سایت رسمی شرکت تکمیل شوند، بررسی می‌شود. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان همکاری با شرکت کیسه و مصنوعات کاغذ ایران «ایرساکو»

پس از بررسی رزومه‌ها، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت منابع انسانی برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.

تکمیل فرم همکاری برای شرکت کیسه و مصنوعات کاغذ ایران «ایرساکو» تعهدی ایجاد نمی‌کند.

تقاضای همکاری با شرکت کیسه و مصنوعات کاغذ ایران «ایرساکو» فقط با تکمیل اطلاعات شما و ارسال به ایمیل در نظر گرفته شده بدین منظور انجام می‌گیرد.

آدرس ایمیل: info@irsaco.com 

به منظور درخواست همکاری، فرم پرسشنامه استخدام از لینک زیر دانلود و پس از تکمیل به ایمیل اعلام شده ارسال شود.

دانلود فرم همکاری با شرکت کیسه و مصنوعات کاغذ ایران «ایرساکو»